نوشته های وبلاگ

رنگهای کوره ای اپوکسی استر

 زرین های اپوکسی استر، محصول واکنش استری شدن رزينهای اپوکسی و اسيدهای چرب هستند. وقتی از اسيدهای چرب غير اشباع استفاده می شود، رزين حاصل شده قابل مصرف در پوششهای هوا خشک خواهد بود. از ترکيب رزينهای اپوکسی استر و رزين های ملامين فرمالدئيد و اوره فرمالدئيد پوششهاي کوره ای به دست می آيند. پوششهای ساخته شده با اين رزين ها چسبندگی خيلی خوبي با فلزاتی مثل آلومينيم، آهن گالوانيزه و آهن قلع اندود شده دارند. اين ويژگي به علت وجود گروههای هيدروکسيل موجود در رزين اپوکسی است. علاوه بر آن از مقاومت شيميايی بالاتری نسبت به پوششهای رنگ کوره ای برخوردار هستند. انعطاف پذيری و مقاومت در مقابل ضربه از ديگر خصوصيات پوششهای ساخته شده با اپوکسي استر است. رنگهای کوره ای اپوکسی استر در دماي 170 تا 180 درجه سانتيگراد و به مد ت 15 تا 20 دقيقه پخته می شوند.
رنگپايه های آکريليک گرما سخت انواعی از رزينهاي آکريليک هستند که در ساختمان آنها گروههای فعال شيميايی از قبيل عامل هيدروکسيل (OH-)، کربوکسيل (COOH-)، آمينو (NH2-) روی زنجير پليمر رزين ترموست وجود دارد. اين پليمرها می توانند با رنگپايه هايی مانند اپوکسی و آمينو رزينها وارد واکنش شوند، ذر اين صورت فيلم حاصل سه بعدی می شود. پوششهای کوره ای به دست آمده از اين رنگپايه در مقابل مواد شيميايی، حلال ها، عوامل جوی و رطوبت مقاوم خواهند بود و چسبندگی عالی به فلزات آهنی و غير آهنی خواهند داشت.
بعضی از سيستمهای گرما سخت اکريليک همراه رزينهای آمينو ( از نوع ملامين ) استفاده می شوند. رزينهای آکريليک مورد استفاده معمولا از کوپليمر شدن استرهای اکريليک و منومرهای اسيد متاکريليک تهيه می شوند. پاره ای ديگر از سيستمهای آکريليک گرما سخت وجود دارند که به تنهايی و بدون استفاده از رزين های ديگر به کار گرفته می شوند.

http://boys2010.blogfa.com/post-136.aspx

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *